Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opłaty publiczne jako dodatkowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Alternative title:

Public fees as an additional source of financing health care in Poland

Creator:

Lenio, Paweł

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia ; opłaty publiczne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Artykuł porusza problematykę wprowadzenia opłat publicznych jako dodatkowego źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki instytucji opłat publicznych w systemie danin publicznych oraz modelu ochrony zdrowiaw Polsce, w tym zasad jego finansowania. Ustalono również, czy istnieje możliwość wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia nowego źródła finansowania w postaci opłat publicznych, uwzględniając przy tym rozwiązania legislacyjne funkcjonujące w państwach Unii Europejskiejoraz wymogi stawiane przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol ; eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 27-46

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski