PLMET:

click here to follow the link

Title:

Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne

Creator:

Blicharz, Jolanta (1961- ) ; Zacharko, Lidia

ORCID:

0000-0002-4581-8629 ; 0000-0002-3799-5502

Subject and Keywords:

globalizm ; globalizacja ; personalizm ; administracja publiczna ; zarządzanie publiczne

Abstract:

Zagadnienia kluczowe dla pomyślnych przekształceń administracji publicznej dotyczą nie tyle reform przeprowadzanych w kierunku jej ekonomizacji, ale również tego, czy będziemy rozwijać moralną wizję osoby ludzkiej dla wzmacniania społecznie akceptowalnych zachowań we wszystkich sferach życia ludzkiego. Norma personalistyczna: ,,każdej osobie należna jest afirmacja ze względu na nią samą" winna stać się podstawową zasadą utożsamianą przede wszystkim z przestrzeganiem standardów etycznych w działaniu administracji, a w dalszej dopiero kolejności – z postulatem efektywności ekonomicznej.

Place of publishing:

Wroclaw

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-69-4 (druk) ; ISBN 978-83-66066-70-0 (online)

DOI:

10.34616/23.19.072

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 146)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko

Autor opisu:

TK