Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kary dyscyplinarne i nagrody w procesie resocjalizacji skazanych

Creator:

Polak-Kruszyk, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-7005-7238

Subject and Keywords:

nagrody ; kary dyscyplinarne ; resocjalizacja skazanych ; skazani

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki stosowania kardyscyplinarnych oraz nagród w kontekście resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Praca podejmuję próbę wyjaśnienia znaczenia kar i nagród w procesie wychowawczym przy jednoczesnym usystematyzowaniu podstawowych pojęć związanych z tą materią. Dodatkowo, opracowanie ma na celu przedstawienie katalogu kar dyscyplinarnych, procedury związanej z ich wymierzaniem oraz możliwych do udzielenia nagród, a także wyjaśnienie ich wpływu na proces resocjalizacji osadzonych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jedlecka, Wioletta. Red. ; Helios, Joanna. Red. ; Kwieciński, Adam. Red. ; Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.087

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; No. 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Aleksandra Polak-Kruszyk