Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada prawdy materialnej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Creator:

Kamieński, Grzegorz

ORCID:

0000-0002-1278-7950

Subject and Keywords:

zasada prawdy   prawda formalna   prawda materialna   postępowanie cywilne   klauzula zakazu nadużywania praw procesowych

Abstract:

Artykuł omawia kwestie związane z planowaną nowelizacją KPC wprowadzającą zakaz nadużywania praw procesowych. Zasada prawdy jest jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego. W doktrynie oraz judykaturze istnieje spór co do koncepcji zasady prawdy w postępowaniu cywilnym, a więc czy mamy do czynienia z zasadą prawdy formalnej czy też zasadą prawdy materialnej. Autor prezentuje stanowisko, że w przypadku wejścia w życie planowanej nowelizacji KPC, w polskim procesie cywilnym będzie obowiązywała zasada prawdy materialnej, podobnie jak to miało miejsce przed zmianami zapoczątkowanymi nowelizacją KPC z 1996 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.060

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Kamieński