Object

Title: The preliminary ruling and polish civil procedure ; Odesłanie prejudycjalne a polska procedura cywilna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The preliminary ruling and polish civil procedure  
Odesłanie prejudycjalne a polska procedura cywilna

Creator:

Bobin, Ewa

ORCID:

0000-0001-6260-9194

Subject and Keywords:

preliminary ruling   Court of Justice of the European Union   polish common courts   civil courts   civil procedure  
pytanie prejudycjalne   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej   polskie sądy powszechne   sądy cywilne   procedura cywilna

Abstract:

The article presents the preliminary ruling procedure in the context of its functioning in polish civil courts. The author discusses a.i. the issue of civil courts entitled to submit preliminary rulings, indicates in what situations civil courts can or are obliged to submit an application, as well as discusses the elements of polish civil procedure related to this EU procedure.  

Artykuł przedstawia postępowanie prejudycjalne w kontekście jego funkcjonowania w polskich sądach cywilnych. Autorka porusza w nim m.in.: kwestię sądów cywilnych uprawnionych do składania wniosków prejudycjalnych, wskazuje w jakich sytuacjach sądy cywilne mogą a kiedy są zobligowane do złożenia wniosku, jak również omawia elementy polskiego postępowania cywilnego związanego z tą procedurą unijną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95887   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.053

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Bobin

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

518

Number of object content views in PDF format

554

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103018

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information