Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O zawiłościach i niekonsekwencjach w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane

Creator:

Zagrobelny,Krzysztof

ORCID:

0000-0003-4544-0088

Subject and Keywords:

odstąpienie od umowy ; czynność prawna ; forma czynności prawnej ; zawarcie umowy ; zmiana umowy

Abstract:

W artykule zawarto tezę, w myśl której czynności prawne dokonywane w ramach jednego stosunku prawnego powinny posiadać wewnętrzną spójność. Na tle umowy o roboty budowlane wykazano, że w tym przypadku jest inaczej, forma czynności, którymi strony mogą kształtować wzajemne prawa i obowiązki, nie poddaje się logicznej ocenie i wyjaśnieniu, raczej rządzi nią przypadek, by nie powiedzieć chaos.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zagrobelny, Krzysztof. Red. ; Wesołowski, Krzysztof. Rec. ; Jezioro, Julian. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.050

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 136) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Krzysztof Zagrobelny

Autor opisu:

TK