Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zagadnienie dopuszczalności zastosowania klauzuli z art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym

Creator:

Tenenbaum-Kulig, Monika

ORCID:

0000-0001-7539-6351

Subject and Keywords:

darowizna ; majątek osobisty ; majątek wspólny ; wspólność ustawowa

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności zawarcia odmiennego postanowienia w rozumieniu art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym. Odrzucenie wyrażanego w literaturze poglądu ograniczającego dopuszczalność zastosowania klauzuli, o której mowa, wyłącznie do umowy darowizny o podwójnym skutku zostało dokonane w wyniku analizy art. 33 pkt 2 k.r.o. oraz skutków prawnych zamieszczenia w umowie darowizny odmiennego postanowienia umownego w rozumieniu art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zagrobelny, Krzysztof. Red. ; Wesołowski, Krzysztof. Rec. ; Jezioro, Julian. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.049

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 136) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Monika Tenenbaum-Kulig

Autor opisu:

TK