Object

Title: Niedopuszczalność umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niedopuszczalność umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty

Creator:

Szydło, Wojciech

ORCID:

0000-0003-3987-9318

Subject and Keywords:

kontakty z dzieckiem   naruszenie kontaktów   zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej   suma pieniężna   postępowanie sankcyjne   opieka nad dzieckiem   rozwód   postępowanie zabezpieczające

Abstract:

Dla prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i uczuciowego dziecka konieczna jest jego ciągła więź i osobista relacja z każdym rodzicem. Utrzymywanie jej jest oczywistym prawem dziecka, ale również prawem, i zarazem obowiązkiem, rodziców, wynikającym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niestety często zdarza się utrudnianie spotkań rodzica niemieszkającego na co dzień z dzieckiem, przez rodzica, któremu sąd powierzył nad dzieckiem opiekę. W artykule omówione zostały praktyczne aspekty postępowania sankcyjnego przewidzianego w Kodeksie postępowania cywilnego służącego egzekucji prawa do kontaktów z dzieckiem, poprzez nałożenie, jako sankcji, sumy pieniężnej na rodzica, który wbrew dobru dziecka, utrudnia jego spotkania z drugim rodzicem (por. art. 598/15–598/21 k.p.c.). W trakcie rozważań zostało jednoznacznie podkreślone, że zadaniem sądu jest sankcjonowanie naruszenia nałożonego obowiązku w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, nie zaś naruszenia konkretnego orzeczenia sądu regulującego kontakty. Ma to zaś istotny wpływ na niemożliwość umarzenia postępowania sankcyjnego, w przypadku wydania innego orzeczenia stanowiącego podstawę takiego obowiązku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95821   ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.048

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wojciech Szydło

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 1, 2019

Number of object content hits:

3 952

Number of object content views in PDF format

4337

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102952

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information