Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mechanizmy ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki

Creator:

Stefanicki, Robert

ORCID:

0000-0002-6087-4231

Subject and Keywords:

wspieranie zdrowia i bezpieczeństwa pracownic karmiących piersią ; zakaz dokonywania zwolnień z pracy ; odwrócony ciężar dowodu ; ochrona prewencyjna i reparacyjna ; dyrektywa 92/85/EWG

Abstract:

Osoba fizyczna, pełniąca funkcje członka zarządu jest powiązana ze spółką stosunkiem korporacyjnym. Z punktu widzenia wymogów prawa handlowego w pierwszej kolejności powinien być dokonany prawidłowo wybór (powołanie, mianowanie) członka zarządu. Dopiero na podstawie niniejszej legitymacji mogą być nawiązywane stosunki pracownicze lub cywilnoprawne umowy a osoba w każdym czasie odwołana. Problem legalności zakończenia stosunku łączącego spółkę z członkiem zarządu komplikuje się w sytuacji, gdy odwoływaną jest pracownica w ciąży, podlegająca szczególnym mechanizmom ochronnym, co ilustruje komentowane studium przypadku

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zagrobelny, Krzysztof. Red. ; Wesołowski, Krzysztof. Rec. ; Jezioro, Julian. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.045

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 136) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Robert Stefanicki

Autor opisu:

TK