Object

Title: Wykładnia ustawowej przesłanki „zgłoszenie wniosku we właściwym czasie”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykładnia ustawowej przesłanki „zgłoszenie wniosku we właściwym czasie”

Alternative title:

Interpretation of the legal obligation "a petition was filed in appropriate time”

Creator:

Stefanicki, Robert

ORCID:

0000-0002-6087-4231

Subject and Keywords:

Tax Ordinance   institution of execution proceedings against the company   circumstance exemptions   bankruptcy petition was filed in due time   the execution against the company’s assets has proven ineffective  
ordynacja podatkowa   egzekucja wobec spółki   przesłanki egzoneracyjne   czas właściwy na zgłoszenie upadłości

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The commentary on Bankruptcy Law in the light of the Tax Ordinance regarding the tax responsibility of members of the management board in respect of public obligations leads to the conclusion that they are required to file bankruptcy petition at such time that the objective – proportionate satisfaction of creditors' claims by clearance proceedings aiming at administration or winding-up: bankruptcy; restructuring – should not be eradicated. Therefore, it is of particular importance from this perspective to set an adequate deadline for the submission of the proposal by the management board members. These problems remain in synergy with the requirements of professional diligence of these officers  

Interpretacja przepisów prawa upadłościowego w świetle regulacji Ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości publicznoprawne prowadzi do konkluzji, że mają oni obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w takim czasie, aby nie został zniweczony cel postępowania, jakim jest zaspokojenie wierzycieli spółki zagrożonej stanem niewypłacalności. Z powyższej perspektywy szczególnego znaczenia nabiera ustalenie właściwego terminu na zgłoszenie przedmiotowego wniosku przez zarządców. Z problematyką tą pozostają w synergii wymogi profesjonalnej staranności wymienionych funkcjonariuszy

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95978   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 7-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

333

Number of object content views in PDF format

364

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103303

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information