Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia majątkowe przysługujące małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica

Creator:

Królikowski, Mateusz

ORCID:

0000-0002-1457-4860

Subject and Keywords:

zachowek ; zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej ; małoletni spadkobierca

Abstract:

W niniejszym artykule autor przedstawia problematykę sytuacji majątkowej małoletniego, który utracił rodzica. Rozważania dotyczą w pierwszej kolejności zagadnień z zakresu prawa spadkowego – pozycji małoletniego jako spadkobiercy oraz zachowku. Dodatkowo podjęta zostaje problematyka roszczeń odszkodowawczych związanych ze śmiercią rodzica na skutek deliktu (czynu niedozwolonego). Omówione zostają zarówno świadczenia służące naprawieniu szkody majątkowej (w tym odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej małoletniego po śmierci rodzica), jak i uprawnienie do domagania się naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy) będącej następstwem śmierci osoby bliskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zagrobelny, Krzysztof. Red. ; Wesołowski, Krzysztof. Rec. ; Jezioro, Julian. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.040

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 136) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Mateusz Królikowski

Autor opisu:

TK