Object

Title: From direct democracy to the local referendum ; Historyczny kontekst referendum lokalnego w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

From direct democracy to the local referendum  
Historyczny kontekst referendum lokalnego w Polsce

Creator:

Maciąg, Anna

ORCID:

0000-0002-1741-1653

Subject and Keywords:

local referendum   direct democracy   referendum  
referendum lokalne   demokracja bezpośrednia   referendum

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

A local referendum is an institution which has its roots in ancient gatherings, meetings and deliberations. The analysis of its genesis and evolution from the antiquity to the modern times, its extraordinary timeline and transformation, illustrates successive stages of the development of direct democracy as a result of demographic changes (population increase) as well as technological, sociological, but also legal changes. Historical and legal methodology allows seeing the archetype, observing the attempts made, their advantages and disadvantages, the paths followed in various places, and finally comparing with the current institution. This analysis indicates the most important aspects of the institution: its subjective, objective, territorial and temporal scope as well as indicates how the nature of the results changed.  

Referendum lokalne to instytucja mająca swoje korzenie już w starożytnych zgromadzeniach, zebraniach, obradach. Analiza jej genezy i ewolucji od antyku aż po czasy współczesne to niezwykła linia czasu, przemian, obrazująca kolejne etapy rozwoju demokracji bezpośredniej na skutek przemian demograficznych (zwiększenie populacji), technologicznych, socjologicznych, ale i prawnych. Metodologia historyczno-prawna pozwala dostrzec archetyp, obserwować pierwsze podejmowane próby, ich wady i zalety, drogi, jakimi podążano w różnych miejscach, by na końcu porównać dotychczasowe formy demokracji bezpośredniej z obecną instytucją. Przedmiotowa analiza wskazuje najważniejsze aspekty instytucji: jej zakres podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i temporalny, a także obrazuje, jak zmieniał się charakter wyników.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95732   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Maciąg

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

1 132

Number of object content views in PDF format

1256

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102889

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information