Object

Title: Sądy specjalnej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sądy specjalnej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Creator:

Kralka, Bartosz

Subject and Keywords:

special courts   federal courts   Article III courts   USA judicial system  
sądy specjalne   sądy federalne   system sądowniczy Stanów Zjednoczonych   sądy artykułu III

Abstract:

The article deals with issues related to the historical division of federal courts in the United States into constitutional courts and courts of the legislature. In his work, the author tries to present the process of creating judgments of laws and they are equating with constitutional courts. The article presents the attitude of the US Supreme Court to the position of the legislative courts and their judges.  

Niniejszy artykuł porusza zagadnienia związane z historycznym podziałem sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych na sądy konstytucyjne i sądy legislatywy. Autor w swojej pracy stara się przedstawić proces tworzenia sądów legislatywy oraz ich zrównania z sądami konstytucyjnymi. W artykule przedstawiono stosunek Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych do pozycji sądów legislatywy i ich sędziów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94842   ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.007

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartosz Kralka

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

746

Number of object content views in PDF format

773

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102037

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information