Object

Title: Commissons for improvement of public administration in Second Polish Republic. Legal history study ; Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej : studium historycznoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Commissons for improvement of public administration in Second Polish Republic. Legal history study  
Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej : studium historycznoprawne

Creator:

Przygodzki, Jacek

Subject and Keywords:

Second Polish Republic   improvement of administration   public administration   unification of administration   Commission for State Savings   Commission for the Reform of Administration   Commission of the Three   Commission for the Reorganisation of Administration   Commission for the Improvement of Public Administration   K. Młodzianowski   M.Z. Jaroszyński   R. Hausner   M. Bobrzyński   S. Kasznica   S. Smólski   S. Wojciechowski   L. Grendyszyński   J. Żarnowski   office system   local government   training of civil servants   promulgation of the law   the capital city of Warsaw  
II Rzeczpospolita   usprawnienie administracji   administracja publiczna   unifikacja administracji   Komisja dla Spraw Oszczędności Państwowych   Komisja dla Reformy Administracji   Komisja Trzech   Komisja dla Reorganizacji Administracji   Komisja dla Usprawnienia Administracji Publicznej   K. Młodzianowski   M.Z. Jaroszyński   R. Hausner   M. Bobrzyński   S. Kasznica   S. Smólski   S. Wojciechowski   L. Grendyszyński   J. Żarnowski   biurowość   podziały terytorialne   samorząd terytorialny   kształcenie urzędników   ogłaszanie przepisów prawa   Miasto Stołeczne Warszawa

Abstract:

The aim of the following monograph is a presentation of the structure and activities of five Commissions, which operated in the Second Polish Republic and was task to improve public administration by preparing programs for the unification and improvement of the public administration of the independent Poland. The study covers the time period from regaining independence in November 1918 to the conclusion of the work of the last Commission by the end of 1933. The book is comprised of the introduction, five chapters that deals with the subject both from chronological and substantial point of view, the conclusion and annexes. The study proves that the work of all the Commissions, often under the formal leadership of the prime ministers, was actually accomplished through the involvement of professional members - both the holders of highest offices and academics. This is why the suggestions of Commissions are based on the modern recommendations of the science of administration and science of organisation and management.  

Celem opracowania jest przedstawienie struktury i działalności pięciu komisji dla usprawnienia administracji publicznej, działających na terenie Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym, które miały doprowadzić do przygotowania programów ujednolicenia i usprawnienia polskiej administracji po odzyskaniu niepodległości przez nasze państwo. Ramy chronologiczne opracowania obejmują czasy od odzyskania niepodległości przez państwo polskie w listopadzie 1918 r., aż do zakończenia prac ostatniej komisji dla usprawnienia administracji publicznej końcem 1933 r. Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów ujmujących temat chronologicznie i rzeczowo, zakończenia i aneksów. W monografii zostało dowiezione, że prace wszystkich komisji, działających często pod formalnym przewodnictwem premierów, tak naprawdę prowadzone były dzięki zaangażowaniu fachowych członków, pochodzących z najwyższych gremiów władzy, czy pracowników naukowych szkół wyższych. Stąd w postulatach zmian tak często znajdujemy nowoczesne zalecenia nauki administracji oraz organizacji i zarządzania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Szymaniec, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94326   ISBN 978-83-66066-35-9

DOI:

10.23734/23.18.046

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 128)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Przygodzki

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Feb 14, 2019

Number of object content hits:

3 574

Number of object content views in PDF format

4554

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101517

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information