Object

Title: Gospodarka finansowa banku – wybrane aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gospodarka finansowa banku – wybrane aspekty

Creator:

Wiatrzyk, Krzysztof

Subject and Keywords:

bank   financial economy   foreign capital   equity   liabilities   assets   the polish banking sector  
kapitał własny   banki   kapitał obcy   gospodarka finansowa   polski sektor bankowy   aktywa   pasywa

Abstract:

Banks as special entities of the economy as part of their business are required to apply many laws. This is mainly due to the high level of risk associated with this activity and the responsibility of the banking supervision institution before the occurrence of phenomena threatening the stability of the financial system. The management of the bank’s financial management is related to the management of its finances, and at the same time it is dictated by the law in a significant part. The aim of the article is to present and analyze the most important aspects of the bank’s financial management based on quantitative data, taking into account the current requirements for banks in this respect.  

Banki jako szczególne podmioty gospodarki w ramach prowadzonej działalności są obligowane do stosowania wielu przepisów prawa. Wynika to przede wszystkim z wysokiego poziomu ryzyka stowarzyszonego z tą działalnością oraz odpowiedzialnością instytucji nadzoru bankowego przed wystąpieniem zjawisk zagrażających stabilności systemu finansowego. Prowadzenie gospodarki finansowej banku wiąże się z zarządzaniem jego finansami, a przy tym w znaczącej części jest podyktowane przepisami prawa. Celem artykułu jest ukazanie i analiza najważniejszych aspektów gospodarki finansowej banku w oparciu o dane ilościowe z uwzględnieniem aktualnych wymogów stawianych bankom w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94103   ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Wiatrzyk

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

4 734

Number of object content views in PDF format

5441

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101313

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Gospodarka finansowa banku – wybrane aspekty Jul 7, 2022

This page uses 'cookies'. More information