Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność zgromadzeń w prawie niemieckim i austriackim

Creator:

Malicka, Agnieszka

Subject and Keywords:

wolność zgromadzeń ; prawo niemieckie ; prawo austriackie ; zgromadzenie pokojowe ; ograniczenie wolności zgromadzeń ; prawa podstawowe

Abstract:

Wolność zgromadzeń jest jednym z praw podstawowych w systemie prawa niemieckiego i austriackiego. Korzystanie z tej wolności służy przede wszystkim wyrażaniu opinii i poglądów oraz wpływaniu na podejmowane w państwie decyzje polityczne i społeczne. Wolność zgromadzeń zagwarantowana została zarówno w Niemczech, jak i w Austrii na podstawie odpowiednich umów międzynarodowych i przepisach konstytucji oraz w ustawach o zgromadzeniach. W ustawach uregulowane zostały warunki, których spełnienie jest koniecznie do zorganizowania zgromadzenia publicznego oraz przypadki, w których korzystanie z wolności zgromadzeń może zostać ograniczone.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agnieszka Malicka