Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Status strażaka ochotnika w sferze zabezpieczenia społecznego

Creator:

Pleśniak, Marcin

Subject and Keywords:

Ochotnicze Straże Pożarne ; gmina ; organizacja pozarządowa ; ochrona przeciwpożarowa

Abstract:

Publikacja przedstawia problematykę Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwsza część publikacji zawiera raport z wyników badań nad przepisami prawnymi o Ochotniczej Straży Pożarnej, wraz z wzorami aktów, przydatnych dla praktyków. Druga część publikacja zawiera zbiór opracowań naukowych dotyczących tych organizacji, ich relacji z gminą oraz sytuacji prawnej ich członków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red. ; Błażewski, Maciej. Red. ; Nowicki, Henryk. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-23-6

DOI:

10.23734/23.18.030

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 125)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Pleśniak