Object

Title: Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo. Raport z badań : Część I. Raport z badań. Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo. Raport z badań : Część I. Raport z badań. Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo

Subject and Keywords:

the Volunteer Fire Brigade   community   nongovernment organization   fire protection  
Ochotnicze Straże Pożarne   gmina   organizacja pozarządowa   ochrona przeciwpożarowa

Abstract:

The publication presents the legal aspects of the Volunteer Fire Brigades. The first part of the publication contains a report on the results of research on legal provisions on the Volunteer Fire Brigade. The second part of the publication contains a collection of scientific studies on these organizations, their relations with the communities and the legal situation of their members.  

Publikacja przedstawia problematykę Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwsza część publikacji zawiera raport z wyników badań nad przepisami prawnymi o Ochotniczej Straży Pożarnej, wraz z wzorami aktów, przydatnych dla praktyków. Druga część publikacja zawiera zbiór opracowań naukowych dotyczących tych organizacji, ich relacji z gminą oraz sytuacji prawnej ich członków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Błażewski, Maciej. Red.   Nowicki, Henryk. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-23-6

DOI:

10.23734/23.18.019

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 125)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100584

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information