Object

Title: Problematyka umów rachunku bankowego – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka umów rachunku bankowego – wybrane zagadnienia

Alternative title:

Bank account agreement issues – selected problems

Creator:

Nowak, Martyna

Subject and Keywords:

bank account agreement   court ordered payment of debts from bank accounts   judicial execution from the salary   obligation to have a bank account  
umowa rachunku bankowego   egzekucja sądowa z wierzytelności z rachunków bankowych   egzekucja sądowa z wynagrodzenia   obowiązek posiadania rachunku bankowego

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of this paper is to present some problematic issues connected with bank account agreement. The author sees the scale of this civil contract’s occurrence and she presents the selected problems associated with economic circulation. The author expresses the critical opinion on legal solutions in that matter. The frames of this article are founded on analysis of the questionable issues connected with trader’s obligation to have bank account, the segmentation of bank account agreements’ legal regulation and chosen execution problems  

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zagadnień problemowych związanych z umowami rachunku bankowego. Autorka, dostrzegając masowość występowania tego typu umów cywilnoprawnych, prezentuje wybrane problemy związane z praktyką obrotu gospodarczego. Zajmuje ona stanowisko krytyczne wobec obowiązujących rozwiązań legislacyjnych. Ramy opracowania zasadzają się na analizie wybranych zagadnień związanych z obowiązkiem posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę, problematyką rozczłonkowania regulacji w kilku aktach prawnych, a także tematem egzekucji sądowej z rachunku bankowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93976   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

581

Number of object content views in PDF format

682

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100518

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information