Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powstanie i funkcjonowanie radykalnych ugrupowań islamskich na Filipinach : analiza działalności Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro oraz Grupy Abu Sajjaf

Alternative title:

Establishment and functioning of radical Islamic groups in Philippines : analysis of the Moro Islamic Liberation Front and Abu Sajaf Group activities

Creator:

Raptis, Marta

Subject and Keywords:

Filipiny ; terroryzm ; Islamski Front Wyzwolenia Moro ; Grupa Abu Sajaf

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W ostatnich latach zaobserwować można zintensyfikowany rozwój działalności organizacji terrorystycznych, które stanowią poważne zagrożenia dla szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego. Chociaż w każdym regionie świata powstały i funkcjonują ugrupowania terrorystyczne, to uwaga badaczy skupiona jest przede wszystkim na bliskowschodnich grupach islamskich. Tymczasem kwestia natężenia radykalnych organizacji terrorystycznych na terytorium Azji Południowo-Wschodniej i Południowej jest zjawiskiem w równym stopniu niebezpiecznym. Skalę tego problemu bez wątpienia potwierdzają bardzo brutalne sposoby działań tychże ugrupowań islamskich, które przejawiają się za pośrednictwem przeprowadzania wielu akcji terrorystycznych. Koniecznym jest również uwzględnienie, iż w państwach regionu Azji i Pacyfiku (szczególnie na obszarach Indii, Indonezji, jak również Pakistanu) żyje wielu wyznawców islamu. W społeczeństwach państw powyżej wymienionych, w błyskawicznym tempie rozpowszechniają się koncepcje wahhabickie oraz salafickie. Zjawisko terroryzmu na Dalekim Wschodzie rozwija się jednak nie tylko w państwach, w których przeważają muzułmanie, co doskonale obrazuje przykład państwa zwanego „chrześcijańskim bastionem Azji” – czyli Republiki Filipińskiej. Spośród stu milionów mieszkańców Filipin, aż 85% z nich jest wyznania chrześcijańskiego. Celem autorki będzie zaprezentowanie genezy, specyfiki oraz działań podejmowanych przez filipińskie organizacje terrorystyczne – Grupę Abu Sajaf oraz Islamski Front Wyzwolenia Moro. W artykule również ukazana zostanie polityka wobec terroryzmu prowadzona przez filipińskiego przywódcę – prezydenta Rodrigo Duterte. Prelegentka dokona analizy tematu w oparciu o metodologię historyczną, przegląd materiałów źródłowych oraz najnowszych wiadomości

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdjm