Object

Title: Pomoc społeczna w polis ateńskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pomoc społeczna w polis ateńskiej

Creator:

Rominkiewicz, Jarosław (1962- )

Subject and Keywords:

Kościół katolicki   Franciszek Ksawery Fierich   Królestwo Polskie   Dominik Krysiński   Stanisław Węgrzecki   Jan Wincenty Bandtkie   proces toruński   Jan z Salisbury   Zakat al-fitr   Armia Kontynentalna   James Harrington   rzymskie prawo karne   integracja europejska   Andrzej Frycz Modrzewski   epitaphios logos   Romuald Hube   sadaq   Unia Europejska   Karol Modzelewski   armie obywatelskie   ks. Wacław Bliziński   Niccolo Machiavelli   ksiądz Franciszek Ksawery Szaniawski   informatorzy w prawie rzymskim   Themis Polska   Platon   kardynał Adam Sapieha   Jean Bodin   Koran   ród Frei von Dhern   Książę Adam Jerzy Czartoryski   Jan Kanty Wołowski   Kodeks Napoleona   PRL   Kazimierz IV Jagiellończyk   diobelia   Lisków   Pro publico bono   Arystoteles   Księstwo Warszawskie   Jan Olszewski   Jan Jakub Rousseau   adynatoi   Perykles   Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej   Pius XI   Zbigniew Oleśnicki   Marek T. Cycero   Jacek Kuroń   theorikon   Włodzimierz Spasowicz   August Heylman   Jan Długosz   Konkordat z 1925 r.   Ulpian   II Rzeczpospolita   św. Tomasz z Akwinu   PZPR   pomoc społeczna w polis

Abstract:

Idea dobra wspólnego, którą zapoczątkował znakomity filozof i myśliciel polityczny Arystoteles, stanowi ciągle przedmiot rozważań dla teoretyków oraz historyków państwa i prawa. Przez wieki rolę zasady pro publico bono, jako podstawowej reguły funkcjonowania społeczności ludzkiej, rozwijali św. Tomasz z Akwinu, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Jakub Rousseau i wielu innych myślicieli politycznych. Dzisiaj zasada działania dla dobra wspólnego nie straciła na swojej aktualności. Niniejszy tom poświęcony jest idei pro publico bono rozwijanej na przestrzeni wieków. Składa się ze słowa wstępnego i piętnastu merytorycznych rozdziałów. Poruszają one podejście do dobra wspólnego w czasach antycznych, średniowieczu, czasach nowożytnych w XIX i XX wieku. Redaktorzy książki wyrażają nadzieję, że oddana do rąk czytelnika pozycja pt. Pro publico bono – idee i działalność przyczyni się do lepszego zrozumienia tej szczytnej idei wspólnoty ludzkiej. Redaktorzy pragną, aby dzieło to było nie tylko materiałem naukowym dla prawników, historyków, politologów, ale także dla polityków, którzy przecież zasadę pro publico bono powinni stosować w swojej codziennej działalności społeczno-politycznej na rzecz państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Przygodzki, Jacek. Red.   Ławnikowicz, Grzegorz. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79156   ISBN 978-83-65431-31-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 84)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Rominkiewicz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2023

In our library since:

Apr 17, 2017

Number of object content hits:

1 250

Number of object content views in PDF format

1650

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Pomoc społeczna w polis ateńskiej Mar 28, 2023

This page uses 'cookies'. More information