Object

Title: Wpływ regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego na prawa i obowiązki jednostki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego na prawa i obowiązki jednostki

Creator:

Mielczarek, Justyna

Subject and Keywords:

województwo   urząd marszałkowski   zarząd województwa   marszałek województwa   regulamin organizacyjny   prawo wewnętrzne

Description:

Reforma terytorialna, warunkując przeprowadzenie reformy ustrojowej samorządu terytorialnego, doprowadziła do powstania nowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest województwo. Swoje zadania wykonuje ono za pośrednictwem organów – stanowiącego i kontrolnego (sejmiku województwa) oraz wykonawczego (zarządu województwa). Zarząd województwa realizuje swoje kompetencje, wykorzystując aparat pomocniczy – urząd marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie samorządowe osoby prawne. Zadania własne województwa służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa, tym samym stosowanie prawnych form działania przy ich wykonywaniu kształtuje sytuację prawną mieszkańca jako jednostki. Artykuł podejmuje próbę ustalenia, na ile regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego może także kształtować zakres praw i obowiązków mieszkańca województwa jako jednostki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:42871   ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 4, 2013

Number of object content hits:

2 192

Number of object content views in PDF format

2662

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/41691

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information