Object

Title: Rejestr Korzyści jako narzędzie przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rejestr Korzyści jako narzędzie przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej

Alternative title:

Register of Benefits as a tool for preventing corruption in public administration

Creator:

Kozłowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

corruption   e-government   Register of Benefits  
korupcja   e-administracja   Rejestr Korzyści

Abstract:

The Register of Benefits is one of the tools for preventing corruption in public administration. This register is primarily used to monitor the benefits received by persons performing public functions. What is worth noting and emphasizing - its conduct in the form of ICT, is part of the postulate of e-government development. it also has the task of ensuring openness and reliability of public life and encouraging citizens to social control of public officials who came on behalf of the state: central and local government administration, administer their affairs.  

Jednym z narzędzi prewencji korupcji w administracji publicznej jest Rejestr Korzyści. Rejestr ten służy przede wszystkim monitorowaniu korzyści otrzymywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Co warto jednak zauważyć i podkreślić ‒ jego prowadzenie w formie teleinformatycznej wpisuje się w postulat rozwoju e-administracji. Ma również za zadanie zapewnienie jawności i rzetelności życia publicznego oraz zachęcenie obywateli do kontroli społecznej funkcjonariuszy publicznych, którym przyszło w imieniu państwa: administracji rządowej i samorządowej, administrować ich sprawami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128497   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.009

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Kozłowska

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

1 002

Number of object content views in PDF format

1013

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135783

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information