Object's details: Usługi publiczne w czasie pandemii COVID-19 : analiza z uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług niematerialnych

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy