Object's details: Nabycie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych własności nieruchomości Skarbu Państwa – w trybie art. 75 „nowej” ustawy o rezerwach strategicznych

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy