Object's details: Historyczne uwarunkowania powstania jednolitej regulacji wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach Unii Europejskiej

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy