Object's details: Czerwony kolor podeszwy szpilek jako kształt. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy