Object's details: Warunki dopuszczalności reklamy porównawczej na przykładzie reklamy porównawczej cenowej odnoszącej się do ceny produktów sprzedawanych w sklepach różnej wielkości lub różnego formatu. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie C-562/15 Carrefour Hypermarchés SAS przeciwko ITM Alimentaire International SASU

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy