Object's details: Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych na przykładzie opóźnienia w płatności czynszu najmu. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie C-330/16 Piotr Zarski przeciwko Andrzejowi Stadnickiemu

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy