Object's details: Międzynarodowe Seminarium Teoretyczne i praktyczne problemy przepadku mienia konfiskaty w systemie prawa angielskiego i polskiego przepisy materialne, procesowe i wykonawcze, Wrocław 26–27 kwietnia 2007 r.

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy