Object's details: Rola wskaźnika bazowego „minimalnego wynagrodzenia” w kodeksie karnym skarbowym

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy