Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia 8 360 obiektów cyfrowych

Aktualności

2021-09-14

Zmiana sposobu wyświetlania opisów publikacji

W celu uproszczenia wyświetlania opisów publikacji, od dziś rezygnujemy z konieczności przełączania języków metadanych. Dzięki temu cały opis obiektu jest od razu widoczny, a dodatkowo atrybuty wypełnione w danym języku są oznaczone flagą - co jest istotne zwłaszcza przy opisach wielojęzycz..

2017-10-18

Planowana modernizacja BCUWr i RUWr

W najbliższym czasie planowana jest aktualizacja oprogramowania Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Repozytorium UWr do wersji dLibra 6.0..

2011-12-19

60 lat Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Pracownia Reprografii i Digitalizacji jest jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczanie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Oddziałach: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Kartografi cznych, Grafi cznych oraz w Kolekcji …

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji