Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obraz sytuacji politycznej w Harbinie w latach 1932–1936 w świetle wspomnień Polonii Harbińskiej oraz Listów Harbińskich i Dalekiego Wschodu

Alternative title:

The picture of political situation in Harbin in the years 1932–1936 according to Polish Diaspora members’s reminiscences and Polish community’s press Listy Harbińskie and Daleki Wschód

Creator:

Michalewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

Harbin ; Polonia ; Chiny ; Mańdżukuo ; okupacja japońska ; prasa

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W 1931 roku, Armia Kwantuńska dokonała inwazji na północną wschodnią część Chin i założyła marionetkowe państwo – Mańdżukuo. Jednym z najważniejszych miast, które znalazło się pod japońską okupacją był Harbin. Metropolię od ponad trzydziestu lat zamieszkiwała liczna polska kolonia. Nowa sytuacja była szeroko opisywana w polonijnej prasie, przede wszystkim w: Listach Harbińskich oraz w Dalekim Wschodzie. Pomimo tego, że prasa starała się w rzetelny i obiektywny sposób przekazywać informacje, japońska cenzura uniemożliwiała poruszania na jej łamach wszystkich kwestii. Drugim ważnym źródłem są wspomnienia członków polskiej mniejszości. Dzięki nim wiemy o problemach z jakimi musieli zmagać się Polacy. Wśród nich najczęstsze były szykany i represje ze strony okupanta o podłożu ekonomicznym. Artykuł wspomina także pokrótce o postawie członków polskiej mniejszości narodowej w okupowanym mieście, a także o ich udziale w antyjapońskim ruchu oporu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdjm