Object

Title: Obraz sytuacji politycznej w Harbinie w latach 1932–1936 w świetle wspomnień Polonii Harbińskiej oraz Listów Harbińskich i Dalekiego Wschodu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obraz sytuacji politycznej w Harbinie w latach 1932–1936 w świetle wspomnień Polonii Harbińskiej oraz Listów Harbińskich i Dalekiego Wschodu

Alternative title:

The picture of political situation in Harbin in the years 1932–1936 according to Polish Diaspora members’s reminiscences and Polish community’s press Listy Harbińskie and Daleki Wschód

Creator:

Michalewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

Harbin   China   Polonia   Manchukuo   Japanese occupation   press  
Harbin   Polonia   Chiny   Mańdżukuo   okupacja japońska   prasa

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

In 1931, the Kwantung Army invaded at northeastern part of China and founded a puppet state – Manchukuo. One of the most important cities, who was under Japanese occupation was multicultural Harbin, where from circa 30 years, used to live a numerous Polish diaspora. The new situation was widely described in Polish community’s press, especially in: “Listy Harbińskie” (“Letters from Harbin”) and “Daleki Wschód” (“Far East”). The newspapers tried to write independently about political events, but Japanese censorship forbade writing about all issued. The second important sources are Polish Diaspora member’s reminiscences. Thanks them, we know about a troubles with Poles must to struggled, especially with economical chicanes and repressions from occupier. The articles briefly mentions also about Polish diaspora member’s attituded in occupied city and Polish participation at anti-Japanese resistance movement  

W 1931 roku, Armia Kwantuńska dokonała inwazji na północną wschodnią część Chin i założyła marionetkowe państwo – Mańdżukuo. Jednym z najważniejszych miast, które znalazło się pod japońską okupacją był Harbin. Metropolię od ponad trzydziestu lat zamieszkiwała liczna polska kolonia. Nowa sytuacja była szeroko opisywana w polonijnej prasie, przede wszystkim w: Listach Harbińskich oraz w Dalekim Wschodzie. Pomimo tego, że prasa starała się w rzetelny i obiektywny sposób przekazywać informacje, japońska cenzura uniemożliwiała poruszania na jej łamach wszystkich kwestii. Drugim ważnym źródłem są wspomnienia członków polskiej mniejszości. Dzięki nim wiemy o problemach z jakimi musieli zmagać się Polacy. Wśród nich najczęstsze były szykany i represje ze strony okupanta o podłożu ekonomicznym. Artykuł wspomina także pokrótce o postawie członków polskiej mniejszości narodowej w okupowanym mieście, a także o ich udziale w antyjapońskim ruchu oporu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93965   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

386

Number of object content views in PDF format

450

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99557

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information