Object

Title: Od entuzjazmu do politycznych obaw : Europa Środkowa w poszukiwaniu nowego modelu relacji z Chinami : perspektywa polityczno-prawna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Od entuzjazmu do politycznych obaw : Europa Środkowa w poszukiwaniu nowego modelu relacji z Chinami : perspektywa polityczno-prawna

Alternative title:

Between enthusiasm and political objection : Central Europe and the attempt to find the new model in the relations with China : political and legal perspective

Creator:

Kołtuniak, Łukasz

Subject and Keywords:

China   economy   illiberalism   CEE   Visegrad  
Chiny   gospodarka   nieliberalizm   Europa Środkowa   Grupa Wyszehradzka

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

In my article I try to analyse relations between Central Europe region and China. China is the new empire with very strong will of expansion in the new part of World. This expansion in the Central Europe began in 2012 and in the first period was perceived as the great chance by the Central European government. I want to describe the disproportion between China promise of „fast road to modernization” for the whole region and relatively small amount of real investments. We must also analyse the growing China attempt of building political influence in region. To sum up in my article I focus attention on the lack of political agenda in relation with China presenting by Central European governments and many questions connected with potentially political threats from the side of China’s government or investors  

Celem artykułu jest analiza relacji między Chinami a regionem Europy Środkowej. Chiny mają aspirację odgrywania roli globalnego mocarstwa i ekspansji w różnych częściach świata. Jednym z takich regionów jest Europa środkowa. Oferta współpracy w ramach formatu 16+1 przedstawiona w 2012 roku spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w niemal wszystkich państwach regionu. Artykuł ma za zadanie przedstawić rozbieżności między promowaną przez chińskie władze wizją „szybkiej modernizacji” a relatywnie małą wartością inwestycji. Należy także poddać analizie możliwość politycznej infiltracji. O podjęcia takich prób oskarżane są bowiem chiń skie władze. Wreszcie należy przedstawić problemy środkowoeuropejskich rządów ze zbudowaniem spójnej strategii w relacjach z Chinami a także rosnąca presję polityczną ze strony Pekinu. Tezą artykułu jest brak świadomości politycznego ryzyka i nie umiejętność czerpania konkretnych ekonomicznych korzyści. Słabość taka cechuje politykę rządów EŚW wobec „państwa środka”

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93964   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

52

Number of object content views in PDF format

62

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99556

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information