Object

Title: Requirements for becoming an instructor in the light of current legal regulations in Poland ; Wymogi uzyskania statusu instruktora w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Requirements for becoming an instructor in the light of current legal regulations in Poland  
Wymogi uzyskania statusu instruktora w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych

Creator:

Wojtanowski, Mateusz

Subject and Keywords:

vehicle   instructor   driving school  
pojazd   instruktor   szkoła jazdy

Abstract:

The article addresses requirements for becoming an instructor in Poland. The aim of the author is to stress the consequences of the 2011 reform. The paper describes following conditions: a required time of possession of documents stating a particular kind of eligibility to drive depending on a relevant kind of instructor qualifications; possession of valid certificates on the lack of health and psychological contraindications to perform instructor activities; completion of a relevant instructor course (which has to be certified); pass an exam verifying qualifications before an committee appointed by a voivode; lack of specified convictions which follow from a legally valid court sentence; entry in a register of instructors.  

Niniejszy artykuł dotyczy wymogów, które należy spełnić, aby zostać instruktorem nauki jazdy w Polsce. Autor podkreśla znaczenie reformy z 2011 roku dla podejmowanej tematyki. Praca opisuje następujące warunki: wymagany czas posiadania określonych dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania w zależności od odpowiednich uprawnień instruktora; posiadanie orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych, do wykonywania czynności instruktora; ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów oraz posiadanie zaświadczenia o jego ukończeniu; złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu w określonym zakresie; bycie wpisanym do ewidencji instruktorów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.  
Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92951   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Wojtanowski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

59

Number of object content views in PDF format

68

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99398

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information