Object

Title: Natufian : kultura epipaleolityczna w dobie bliskowschodniej neolityzacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Natufian : kultura epipaleolityczna w dobie bliskowschodniej neolityzacji

Alternative title:

Natufian : an Epipalaeolithic culture on the verge of Near Eastern Neolithisation

Creator:

Kościuk, Julia

Subject and Keywords:

Natufian   PPNA   neolithization   development of societies   Middle East  
natufian   PPNA   neolityzacja   rozwój społeczeństw   Bliski Wschód

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The Natufian culture occurs as direct genetic basis for the subsequent PPNA (PrePottery Neolithic A culture) – the unit with more common usage of agriculture as a mean of gaining food sources. As such, in the Natufian there could be traced social changes, leading to constitution of order among human groups, getting more attached to occupied lands. It seems, that mentioned period was crucial in process of formation of idea of ownership – possibly at the beginning in term of whole group, then evolving towards personal property  

Kultura natufijska stanowi bezpośrednie podłoże genetyczne dla PPNA (Kultury Neolitu Preceramicznego A) – jednostki wprowadzającej na szerszą skalę wykorzystywanie rolnictwa w celu zapewnienia pożywienia. Jako taka przedstawia również zapis przemian wewnątrzgrupowych, ukierunkowanych na zapewnienie ładu społecznego w osiadłych i coraz bardziej związanych z wybranym terenem ugrupowań ludzkich. Wydaje się, że właśnie wtedy zaczęło powstawać pojęcie własności- początkowo prawdopodobnie grupowej, a w dalszej kolejności również osobistej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93947   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 12, 2018

Number of object content hits:

243

Number of object content views in PDF format

275

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99376

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information