Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej

Alternative title:

Electronic Management of Documentation as an example of a informatization of the public administration process

Creator:

Hic, Piotr ; Nowakowski, Rafał

Subject and Keywords:

EZD ; local government administration ; Ministry of Administration and Digitalization ; Marshal Office of Podlasie ; Ministry of Digitalization

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Tyt. zeszytu: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Abstract:

In this article both of authors present definition and assumption of “Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją” ICT system (Electronic Management of Documentation). First part of the article describes legal definition of EZD as well as tasks, which are anticipated by this ICT system. Second part of the article sets out implementation of EZD to local government administration, including technical, financial and organizational site of the implementation

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2017

Identifier:

doi:10.19195/0524-4544.323.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 323 (2017), s. 25-34

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdjm