Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej

Alternative title:

Electronic Management of Documentation as an example of a informatization of the public administration process

Creator:

Hic, Piotr   Nowakowski, Rafał

Subject and Keywords:

EZD   local government administration   Ministry of Administration and Digitalization   Marshal Office of Podlasie   Ministry of Digitalization

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych   Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

In this article both of authors present definition and assumption of “Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją” ICT system (Electronic Management of Documentation). First part of the article describes legal definition of EZD as well as tasks, which are anticipated by this ICT system. Second part of the article sets out implementation of EZD to local government administration, including technical, financial and organizational site of the implementation

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Identifier:

ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.323.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 323 (2017), s. 25-34

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdjm