Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia], Ałmaty 2012, ss. 175

Alternative title:

Review of Asel Sz. Tuleybayeva, Public services in the context of administrative reform in the Republic of Kazakhstan: experiences, problems, postulate [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia], Ałmaty 2012, ss. 175

Creator:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017)

Subject and Keywords:

administracja ; państwo ; Kazachstan ; recenzje

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017). Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

doi:10.19195/0524-4544.322.10

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 322 (2017), s. 133-135

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm