Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Samozachowanie pozycji komunikacyjnej w interakcjach rodzic – dzieckoAbstract

Creator:

Sekera, Ondřej

Subject and Keywords:

samozachowanie ; pozycja komunikacyjna ; interakcja rodzic - dziecko ; funkcja komunikacji ; kongruencja ; sprzeczność komunikacyjna

Abstract:

W artykule opisano wyniki badań w dziedzinie komunikacji rodzinnej. Dwuletnie badania ukierunkowane były na komunikację między rodzicami i dziećmi. Skupiono się na tak zwanych „modelach” Satir – ukazujących postawy samozachowawcze, najczęściej podejmowane przez rodziców w przekazach rodzinnych. Dane pochodzą z autentycznych nagrań wspólnej, rodzinnej komunikacji, zaistniałej w konkretnych sytuacjach (na przykład dzieci przygotowujące się do szkoły, podczas uprawiania sztuki i rzemiosła, siedzące przy stole itp). Naszym celem było opisanie i analiza – w kontekście realizacji strategii samozachowawczych – konkretnych przykładów w zakresie komunikacji rodzinnej, stosowanej przez rodziców w relacji z dzieckiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowska, Edyta. Red. ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20171.145.154

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Ondřej Sekera

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.