Object

Title: Is the family “place” or “no-place”? Systems-anthropological perspective in acculturation problems of immigrational families analysis ; „Rodzina miejscem czy nie-miejscem”? Perspektywa systemowo-antropologiczna w analizie problemów akulturacyjnych rodzin emigracyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Is the family “place” or “no-place”? Systems-anthropological perspective in acculturation problems of immigrational families analysis  
„Rodzina miejscem czy nie-miejscem”? Perspektywa systemowo-antropologiczna w analizie problemów akulturacyjnych rodzin emigracyjnych

Creator:

Tuszyńska-Bogucka, Wioletta

Subject and Keywords:

immigrant   immigrational families   acculturation strategies   family system approach  
rodziny emigracyjne   strategie akulturacyjne   perspektywa systemowa

Abstract:

Using an anthropological construct of relationships with a place to stay on the axis of “place – no place” by M. Auge and a systemic approach by S. Minuchin in the article basic dimensions were examined, significant for the effectiveness of the strategies of acculturation: patterns of family closeness and external contacts (which are a function of borders of the family system) and the kind of relationship with the place of 60 immigrants (30 women and 30 men), compared with 30 women and men living permanently in Poland. The study uses Semantic Differential For Family Structure Diagnosis, constructed in accordance with the methodological principles for the construction of this type of method. The results indicate that immigrational families have tendencies to create closer internal relations, and even sometimes tangled internal relations (merger or triangulation) and clearly defined external contacts as not entirely safe, necessary or useful which distinguishes them from non-immigrant families. The country of current residence seems not to become for immigrants ‘place’ – because of their tendency to spend time only in the family environment and the low attachment to the place of the current residence. These facts point to the placement rather in the area of separation and relativism space, rather than the integration of the immigrant families, which is an example of ineffective acculturation strategy.  

Wykorzystując konstrukt antropologiczny relacji z miejscem pobytu na osi „miejsce – nie-miejsce” autorstwa M. Auge oraz podejście systemowe S. Minuchina zbadano podstawowe wymiary, istotne z punktu widzenia charakteru i efektywności stosowanej strategii akulturacyjnej: bliskość rodzinną i wzorce kontaktów zewnętrznych (będące funkcją granic systemowych), do których dodano rodzaj relacji z miejscem pobytu, porównując po 30 kobiet i mężczyzn, żyjących na emigracji z osobami przebywającymi na stałe w Polsce. Do badań wykorzystano Dyferencjał Semantyczny Do Badania Struktury Rodziny własnego autorstwa, skonstruowany zgodnie z zasadami metodologicznymi dla konstrukcji narzędzi tego typu. Uzyskane wyniki wskazują, że rodziny emigracyjne to systemy dążące do bardziej zacieśnionych, a nawet niekiedy splątanych relacji wewnętrznych (fuzja bądź triangulacja) oraz jasno zdefiniowanych kontaktów zewnętrznych jako nie do końca bezpiecznych, potrzebnych czy użytecznych (continuum Minuchinowskiej hipoindywiduacji co odróżnia je od rodzin nieemigracyjnych. O fakcie, iż kraj aktualnego pobytu nie stał się dla emigrantów „miejscem” świadczy, oprócz tendencji do spędzania czasu w rodzinie jako środowisku podstawowym, zjawisko stosunkowo niskiego przywiązania współczesnych emigrantów do miejsca aktualnego zamieszkania. Fakty te wskazują na lokowanie się raczej w obszarze separacji i relatywizmu miejsca, aniżeli integracji przez badane rodziny emigracyjne, co stanowi nieefektywną strategię akulturacyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89957   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.019.038

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wioletta Tuszyńska-Bogucka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 11, 2018

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

141

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95980

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information