Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Brak rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej jako negatywna przesłanka przyznania koncesji

Creator:

Kopystyński, Konrad

Subject and Keywords:

rękojmia   koncesja   przesłanka   działalność gospodarcza   przyznawać

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Okoliczność braku dawania rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej należy uznać za negatywną przesłankę przyznania koncesji, choć nie została ona ujęta wprost w katalogu grupującym negatywne przesłanki z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia analiza przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących rękojmi prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, a także przepisów obejmujących pozostałe negatywne przesłanki przyznania koncesji. Stanowisko to nie stoi jednocześnie w sprzeczności z zasadą wolności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.213.228

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Konrad Kopystyński

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK