Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP

Alternative title:

Mixed legal systems, especially those of Poland's former partitioners, and the work on the codification of civil and commercial law in the Second Polish Republic

Creator:

Górnicki, Leonard

ORCID:

0000-0002-5770-1073

Subject and Keywords:

prawo cywilne ; Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 ; prawo handlowe ; II Rzeczypospolita 1918-1939 ; kodeks zobowiązań ; prawo prywatne międzynarodowe ; prawo autorskie ; prawo rodzinne ; prawo spadkowe ; kodeks handlowy ; własność przemysłowa ; zwalczanie nieuczciwej konkurencji ; prawo wekslowe i czekowe

Description:

Tyt. zeszytu: Studia historycznoprawne ; Streszcz. art. w jęz. ang. i niem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Konieczny, Afred (1934- ). Red. ; Ptak, Marian J. (1950-). Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

doi:10.19195/0524-4544.324.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

eng ; ger ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 324 (2017), s. 129-167

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm