Object

Title: Procedura zmiany konstytucji republiki Federacji Rosyjskiej na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Procedura zmiany konstytucji republiki Federacji Rosyjskiej na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja)

Creator:

Pogłódek, Andrzej

Subject and Keywords:

constitutional amendments   constitutional transformation   constitution   constitutional rigidity   federalism   Republic of Sakha (Yakutia)  
federalizm   konstytucja   zmiana konstytucji   Republika Sacha (Jakucja)   sztywność konstytucji   transformacje konstytucji

Abstract:

The article illustrates the main concerns associated with the process of introducing amendments to the Constitution of the Sakha Republic (Yakutia). The process of amending a constitution of a constituent part of the Russian Federation is regulated both by federal law and the local laws of individual entities. It’s worth noting, that local legislation does not regulate the entire process of constitutional change (e.g. drafting the amendments). A constituent entity’s authority to introduce constitutional amendments is derived from the authority wielded by the Federation. The limits of such amendments are therefore established by the 1993 Constitution of the Russian Federation and its fundamental systemic principles, that have to be respected by individual entities. The Constitution of the RF does not establish a procedure for adopting a constitution by its constituent entities, although federal legislation does regulate some elements of this process. The Constitution of the Sakha Republic (Yakutia) adopted on April 4 1992 can be classified as an inflexible constitution – similar to the constitutions of other entities. Its amendment process is regulated by the Constitution of the Sakha Republic (Yakutia) as well as the constitutional act of June 15 2002 “On the procedure of adopting the Constitution of the Sakha Republic (Yakutia) ‘On introducing amendments and supplements to the Constitution of the Sakha Republic (Yakutia)’”. The current regulation distinguishes between adopting a new constitution and introducing amendments to a constitution that’s currently in force, although neither the Constitution nor existing regulations specify such differences.  

W artykule przedstawione zostały główne zagadnienia związane z procedurą zmiany konstytucji w Republice Sacha (Jakucja). Proces zmiany ustawy zasadniczej podmiotu Federacji Rosyjskiej jest regulowany przez prawo federalne oraz prawo każdego z podmiotów. Należy zauważyć, że akty prawne nie obejmują całego procesu dokonywania zmian ustrojowych (np. opracowanie projektu zmian). Władza ustrojodawcza w podmiotach Federacji Rosyjskiej ma charakter pochodny wobec władzy ustrojodawczej Federacji. Stąd też granice zmian ustrojowych w podmiotach są wyznaczane przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej z 1993 r. – poprzez przyjęte w niej podstawowe zasady ustrojowe, które muszą być uwzględnione przez każdy z podmiotów. Konstytucja FR nie odnosi się do trybu przyjęcia ustaw zasadniczych podmiotów, jednak w ustawodawstwie federalnym określono niektóre elementy procesu ustrojodawczego. Konstytucję Republiki Sacha (Jakucja) z 4 kwietnia 1992 r. można zaliczyć – podobnie jak ustawy zasadnicze innych podmiotów – do konstytucji sztywnej. Proces jej zmiany jest uregulowany w Konstytucji Republiki Sacha (Jakucja) oraz w ustawie konstytucyjnej z 15 czerwca 2002 r. „O trybie przyjęcia ustawy konstytucyjnej Republiki Sacha (Jakucja) «O wniesieniu zmian i dopełnień do Konstytucji (Ustawy Zasadniczej) Republiki Sacha (Jakucja)»”. Obowiązujące uregulowanie odróżnia uchwalenie nowej Konstytucji od wprowadzenia zmian do obowiązującej ustawy zasadniczej, jednakże w Konstytucji nie przewidziano różnic między nimi, nie wskazuje ich także obowiązujące ustawodawstwo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89872   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Pogłódek

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

328

Number of object content views in PDF format

370

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95770

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information