Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z potrzebą wykładni przepisów prawnospadkowych

Creator:

Stępień-Załucka, Beata   Załucki, Mariusz

Subject and Keywords:

UE   rozporządzenie spadkowe   pytanie prejudycjalne   sprawa dotycząca spadku   spadek

Abstract:

Pytanie prejudycjalne jest instrumentem na podstawie którego sądu państw członkowskich zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. W ostatnim czasie, w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 dotyczy to także tego aktu. Sądy krajowe mogą kierować pytania prejudycjalne w zakresie spraw dotyczących spadku. W pracy autorzy przyglądają się pierwszym pytaniom prejudycjalnym z tego obszaru i zastanawiają się nad tym jakie mogą być konsekwencje praktyki pytań prejudycjalnych w tej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mariusz Załucki   Copyright by Beata Stępień-Załucka