Object

Title: Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z potrzebą wykładni przepisów prawnospadkowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z potrzebą wykładni przepisów prawnospadkowych

Creator:

Stępień-Załucka, Beata   Załucki, Mariusz

Subject and Keywords:

succession case   EU   succession regulation   preliminary ruling   inheritance  
UE   rozporządzenie spadkowe   pytanie prejudycjalne   sprawa dotycząca spadku   spadek

Abstract:

A question referred for a preliminary ruling is an instrument by which a court or tribunal of the Member States asks the Court of Justice of the European Union to give a ruling on the interpretation of the Treaties, the validity and interpretation of acts adopted by the institutions, bodies, offices or agencies of the European Union. Recently, following the entry into force of the Union's succession Regulation No 650/2012, this is also the case here. National courts and tribunals may refer questions for a preliminary ruling in matters of succession. In their work, the authors look at the first questions from this area and wonder what the consequences of the practice of preliminary questions in this matter may be.  

Pytanie prejudycjalne jest instrumentem na podstawie którego sądu państw członkowskich zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. W ostatnim czasie, w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 dotyczy to także tego aktu. Sądy krajowe mogą kierować pytania prejudycjalne w zakresie spraw dotyczących spadku. W pracy autorzy przyglądają się pierwszym pytaniom prejudycjalnym z tego obszaru i zastanawiają się nad tym jakie mogą być konsekwencje praktyki pytań prejudycjalnych w tej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89862   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mariusz Załucki   Copyright by Beata Stępień-Załucka

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

206

Number of object content views in PDF format

260

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95760

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information