Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skarga konstytucyjna w Hiszpanii – zarys historyczny oraz jej współczesny kształt

Creator:

Gutierrez, Patryk

Subject and Keywords:

ochrona praw jednostki ; Konstytucja Hiszpanii z 1978 ; Trybunał Konstytucyjny ; prawa i wolności ; skarga konstytucyjna

Abstract:

Praca ta dotyczy instytucji skargi konstytucyjnej w Hiszpanii, która uległa pewnym modyfikacjom i po 2007 r. obowiązuje ona w nowym kształcie prawnym. Celem jej jest ukazanie różnic oraz podobieństw, które wystąpiły w przeszłości przed 1978 r., na tle poprzednio występującej instytucji „skargi gwarancji indywidualnych”. Na samym początku, w nawiązaniu do polskiej oraz hiszpańskojęzycznej literatury zdefiniowane zostało pojęcie „skargi konstytucyjnej”. Następnie zilustrowano regulacje prawne, które obowiązywały w Hiszpanii przed 1978 r., a dalej swoje rozważania skupiam na aktualnie obowiązujących unormowaniach prawnych. Współczesny kształt skargi konstytucyjnej w Hiszpanii rozpatrywany jest z następujących punktów widzenia: postawa prawna, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy oraz wybrane unormowania proceduralne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red. ; Gutierrez, Patryk. Red. ; Grabowska, Sabina. Rec. ; Rosiak, Jolanta. Red. ; Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 93) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Patryk Gutierrez

Autor opisu:

TK