Object

Title: Globalne przesunięcie działalności gospodarczej po kryzysie 2008 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Globalne przesunięcie działalności gospodarczej po kryzysie 2008 r.

Creator:

Kundera, Jarosław

Subject and Keywords:

globalization   global business strategies   crisis 2008   shift production  
globalizacja   kryzys 2008 r.   globalne strategie przedsiębiorstw   przesunięcie produkcji

Abstract:

After 2008 year the developing countries are becoming major industrial manufacturers and commercial outlets, build numerical middle-class, hence one talks about move the global production and demand in the global economy. The beneficiaries of this process transfers are mainly China and India, but also many other smaller economies in Asia, Latin America and even Africa. The source of success in these countries are a market economy and globalization; catching up process takes place thanks to the development of industry and exports, the influx of foreign direct investment, foreign imitation innovation, as well as through State policies to support national enterprises. If during the crisis there has been a weakening of the highly developed countries and shift production and demand to the developing countries in the direction of a more equitable allocation of resources, it is questionable whether this process is going to have a lasting nature due to emerging development barriers now. To overcome these barriers developing countries must take further reforms towards the restructuring of the economy, the development of new areas of activity, the development of services, modernization of agriculture, increased expenditure on research and scientific works, revive domestic demand. Many companies are currently before the challenge, whether to continue its activities on the biggest markets of the developed countries, where they earn most profit and growth is slow, or move the operations to the developing countries, where economic growth is much faster and offering higher future profits. After 2008 there is no doubt that companies operating globally must adapt its strategy to the process of global change, including for the organizational structure and management methods, taking into account the international context, in this first cooperative agreements with the firms of developing countries, seek competent local leaders to build local ties to gain huge markets.  

Po kryzysie 2008 r. kraje rozwijające się stają się głównym światowym producentem artykułów przemysłowych, tworzą coraz liczniejszą klasę średnią, stąd mówi się o globalnym przesunięciu produkcji i popytu (global tilt). Beneficjentami tego procesu są głównie Chiny i Indie, ale również wiele innych mniejszych gospodarek Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Źródłem sukcesu w tych krajach są mechanizmy gospodarki rynkowej i globalizacja; proces doganiania odbywa się w dzięki rozwojowi przemysłu i eksportu, napływowi zagranicznych bezpośrednich inwestycji, imitacji innowacji. Jeżeli po 2008 r. nastąpiło osłabienie gospodarcze krajów wysoko rozwiniętych i przesunięcie produkcji i popytu na rzecz krajów rozwijających się w kierunku bardziej sprawiedliwego podziału środków, to są wątpliwości, czy proces ten będzie miał trwały charakter z powodu pojawiających się barier rozwojowych. Aby pokonać te bariery, w krajach rozwijających się muszą być nadto podjęte reformy na rzecz restrukturyzacji gospodarki, rozwoju nowych obszarów działalności, rozwoju usług, unowocześnienia rolnictwa, zwiększenia wydatków na badania i prace naukowe oraz ożywienia popytu krajowego. Wiele firm stoi obecnie przed wyzwaniem, czy kontynuować swoją działalność na największych rynkach krajów rozwiniętych, gdzie zarabia się najwięcej, czy przenieść operacje do krajów rozwijających się. Po 2008 r. firmy działające w przestrzeni międzynarodowej dostosowały swoją strategię do procesu zmian globalnych, w tym metod organizacyjnych, struktury i zarządzania, podpisując umowy z firmami z krajów rozwijających się w poszukiwaniu właściwych lokalnych liderów, budowaniu więzi lokalnych, aby uzyskać dostęp do potencjalnie ogromnych rynków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kundera, Jarosław. Redaktor

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89804   ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Kundera

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Aug 14, 2018

Number of object content hits:

293

Number of object content views in PDF format

370

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95696

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information