Object

Title: Migracje międzynarodowe ludności po kryzysie 2008 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Migracje międzynarodowe ludności po kryzysie 2008 r.

Creator:

Wachowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

highly skilled migration   inventor migration   international human migration   migration theories  
międzynarodowa migracja ludności   migracja wysoko wykształcona   migracja wynalazców   teorie migracji

Abstract:

The purpose of this chapter is to determine the effects of the 2008 crisis on the directions and nature of international human migration. In order to achieve this aim, the study has been divided into two main parts. The first one is devoted to selected major theories in migration while the second one is focused on the statistics of international migration flows, their evolution before and after 2008. The critical review of theoretical literature along with data analysis allows a better explanation of the impact of the crisis on the dynamics and directions of migration. The main conclusion of the research is that the crisis of 2008 strengthened the long-established trends in international migration rather than changed them. Any “abnormalities” observed after 2008 have only been insignificant and often of a short-term nature.  

Celem rozdziału jest ustalenie skutków kryzysu 2008 r. dla kierunków i charakteru międzynarodowej migracji ludności. Aby zrealizować tak nakreślony cel, opracowanie zostało podzielone na dwie zasadnicze części. Pierwsza poświęcona jest wybranym, głównym teoriom migracji, druga zaś skoncentrowana jest na statystyce międzynarodowych przepływów migracyjnych, ich ewolucji przed i po 2008 r. Krytyczny przegląd literatury teoretycznej wraz z analizą danych pozwala na lepsze wyjaśnienie wpływu kryzysu na dynamikę i kierunki migracji. Głównym wnioskiem z badań jest to, że kryzys 2008 r. nie tyle zmienił, co raczej umocnił od dawna kształtujące się tendencje w migracji międzynarodowej. Jakiekolwiek „nietypowości” zauważone zaś po 2008 r. były jedynie nieznaczne i często miały charakter krótkookresowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kundera, Jarosław. Redaktor

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89803   ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Wachowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Aug 14, 2018

Number of object content hits:

568

Number of object content views in PDF format

642

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95695

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information