Object

Title: Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa administracyjnego

Creator:

Tabernacka, Magdalena

Subject and Keywords:

restorative justice   mediations   public administration   application of administrative law  
stosowanie prawa administracyjnego   sprawiedliwość naprawcza   mediacje   administracja publiczna

Abstract:

Restorative justice in administrative law involves applying the so-called the so-called alternative methods of dispute resolution (Alternative Dispute Resolution), among others: mediation, negotiation, arbitration or conciliation. The rules of administrative procedure and of litigation in administrative courts provide for relatively deformalized means of resolving disputes that arise in relation to the application of administrative norms or in the sphere of public activity regulated by these norms. This, in turn, allows to search for socially effective and legal means of resolving conflicts. Restorative justice as an institution applied in administrative proceedings opens the door for effective application of the law in the individual dimension and supports sustainable social development.  

Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa administracyjnego polega na stosowaniu tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak m.in. mediacje, negocjacje, arbitraż lub koncyliacje. Przepisy procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi przewidują względnie odformalizowany sposób rozstrzygania konfliktów wynikłych w związku ze stosowaniem norm prawa administracyjnego lub uwidaczniających się w sferze aktywności społecznej regulowanej przepisami prawa administracyjnego, co pozwala na efektywne społecznie poszukiwanie legalnych rozwiązań sytuacji konfliktowych. Sprawiedliwość naprawcza jako instytucja znajdująca zastosowanie w prawie administracyjnym pozwala na efektywne stosowanie prawa w wymiarze indywidualnym i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi społecznemu.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89640   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Tabernacka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

400

Number of object content views in PDF format

508

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95439

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information